Đồng Nai: Kiến nghị điều chỉnh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

| 2-04-2024, 16:22 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Đồng Nai đã có kiến nghị Văn phòng Chính phủ sớm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.Theo đó, tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Tỉnh này có nhiệm vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có mặt bằng sạch giao chủ đầu tư làm Dự án Sân bay Long Thành; đồng thời đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân…

Trong phê duyệt trước đó, dự án này sẽ được hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như nguồn gốc đất đai phức tạp, số lượng hộ dân phải di dời giải tỏa lớn và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên dự án đã không thể hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng Nai: Kiến nghị điều chỉnh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Ảnh minh họa


Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã đồng ý bổ sung hơn 966 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh niên độ của dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, do có những vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xin điều chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm định để trình Quốc hội điều chỉnh một số chỉ tiêu của dự án.

Cụ thể, xin điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án trên 3,7 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh giảm diện tích thu hồi đất khoảng 82 héc ta; đưa các hộ dân nhường đất làm hai tuyến giao thông T1, T2 (kết nối vào sân bay) vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư, không tăng diện tích đất thu hồi của dự án; không thực hiện xây dựng phân khu III, khu tái định cư Bình Sơn…

Theo Nghị quyết 53/2017/QH14 của Quốc hội, tổng mức đầu tư dự án này là gần 23 nghìn tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi là gần 5,4 ngàn héc ta trong đó diện tích đất của dự án Sân bay Long Thành là gần 5 ngàn hécta, diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là hơn 282 hécta; diện tích đất phân khu III của khu tái định cư Bình Sơn là 97 hécta, diện tích đất khu nghĩa trang là 20 hécta. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Đến thời điểm hiện tại, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đảm bảo hoàn thành trong năm 2024.

Tuy nhiên do niên độ dự án trước đây kết thúc vào năm 2021 nên thời gian sau đó, việc giải ngân nguồn vốn của dự án đã không thể thực hiện. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phải thực hiện tạm ứng ngân sách địa phương để chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân cũng như xây dựng các công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Chính vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành là điều kiện để có thể hoàn trả số tiền nói trên cho ngân sách địa phương.


Nguyễn Triệu
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm