Đồng Nai: Kiến nghị điều chỉnh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Đồng Nai: Kiến nghị điều chỉnh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Thị trường 24h

UBND tỉnh Đồng Nai đã có kiến nghị Văn phòng Chính phủ sớm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Thị trường 24h

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng đến hết

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024

Thị trường 24h

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng đến hết

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.HCM đã được cập nhật

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.HCM đã được cập nhật

Thị trường 24h

Quyết định số 28/2018 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM đã được Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung 1 số quy định.

Khám phá & trải nghiệm