UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 24-08-2020, 08:19 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành. Mức giá thấp nhất là 161.000 đồng/m2, cao nhất là 6.573.000 đồng/m2.

Cụ thể, theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, tại khu vực xã Bình Sơn, giá đất ở nông thôn được duyệt thấp nhất là 1.392.000 triệu đồng/m2, cao nhất là 6.573.000 đồng/m2, tùy theo vị trí.


Dự án sân bay Long Thành có diện tích xây dựng là 5.000ha

Đất nông nghiệp là đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất có mức giá thấp nhất là 161.000 đồng/m2, cao nhất là 338.000 đồng/m2, tùy vị trí.

Đất nông nghiệp gồm đất trồng cây lâu năm, cây hằng năm (đất trồng lúa, đất bằng chưa sử dụng) có mức giá thấp nhất là 180.000 đồng/m2, cao nhất là 360.000 đồng/m2, tùy vị trí.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê duyệt phương án bồi thường bổ sung tài sản và hỗ trợ di dời tài sản đối với Giáo xứ Thành Đức có đất bị thu hồi khi làm sân bay Long Thành.

Số tiền được phê duyệt là hơn 537 triệu đồng. Trong đó có hơn 119 triệu đồng tiền hỗ trợ các loại (di dời tài sản) và hơn 418 triệu đồng tiền bồi thường tài sản khác.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm