Chính phủ thống nhất báo cáo về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Chính phủ thống nhất báo cáo về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Thị trường 24h

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng thúc thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện

Phó Thủ tướng thúc thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện

Thị trường 24h

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan chủ động, khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy

Khám phá & trải nghiệm