Từ ngày 20/5, thẩm quyền cấp sổ đỏ thay đổi như thế nào?

| 4-05-2023, 14:22 | Thị trường 24h

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký và ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó, có nội dung thay đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Cụ thể, theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định 43/2014 về thẩm quyền cấp sổ đỏ trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai như sau:

Từ ngày 20/5, thẩm quyền cấp sổ đỏ thay đổi như thế nào?

Từ ngày 20/5, thẩm quyền cấp sổ đỏ thay đổi như thế nào?


Đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp do các cơ quan sau thực hiện:

Văn phòng đăng ký đất đai: Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai: Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để cấp sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp.

Trong khi đó trước đây, Khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014 quy định các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp sổ đỏ trong các trường hợp: Mua bán, chuyển mục đích sử dụng,... mà phải cấp mới Giấy chứng nhận; Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.


Minh Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm