Quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

| 23-11-2019, 10:46 | Kiến thức

Hỏi: Hiện gia đình tôi đang có nhu cầu xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành, những trường hợp sẽ được thực hiện cấp đổi loại giấy này?


Trình tự, thủ tục, chi phí thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Rất mong nhận được phương án tư vấn từ luật sư. Chân thành cảm ơn!

huy.acit@...

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã quy định về các trường hợp có quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể:

"Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng."

Quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Còn tại Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 10, Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) đã quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước tiên, đối tượng có nhu cầu cấp đổi cần chuẩn bị một bộ hồ sơ có đầy đủ các loại giấy tờ như sau:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 10/ĐK);

+ Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc);

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng (bản sao).

Sau khi hoàn tất hồ sơ, người có nhu cầu cấp đổi sẽ đến UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để nộp. Các khoản lệ, phí phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ tùy theo mức mà Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo


Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An


(Theo cafeland)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm