Quy định về việc sửa tên bị viết sai trên sổ đỏ

| 10-12-2019, 11:42 | Kiến thức

Hỏi: Trong trường hợp tên của công dân bị cán bộ làm sổ đỏ ghi sai trên giấy tờ chứng nhận thì cần phải làm gì để được sửa đổi cho đúng?


Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Minh Hòa nhưng cán bộ làm sổ đỏ lại ghi thành Nguyễn Vinh Hòa. Vậy giờ tôi muốn xin điều chỉnh lại thông tin họ tên cho đúng thì cần phải làm gì? Tôi cảm ơn!

Nguyễn Minh Hòa

Luật sư tư vấn:

Về việc đính chính các thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận đã cấp được nêu tại điểm a khoản 1 điều 106 Luật Đất đai 2013. Theo đó, trong các trường hợp sai sót như: thông tin về tên, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thực hiện đính chính và cấp lại Giấy chứng nhận cho công dân.

Quy định về việc sửa tên bị viết sai trên sổ đỏ
Quy định về việc sửa tên bị viết sai trên sổ đỏ. Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 1 điều 86 Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 cũng đã hướng dẫn về việc đính chính các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Cụ thể: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ đến Văn phòng đăng ký đất đai nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót để được đính chính.

Đối với những sai sót do phía người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì cần phải nộp đơn đề nghị đính chính lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để được điều chỉnh lại.

Về hồ sơ địa chính theo khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014 ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường thì Hồ sơ để đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

- Đơn đề nghị đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc).

Căn cứ theo nội dung quy định nêu trên, bạn hãy đến Văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có đất để nộp lại bản gốc cuốn sổ đỏ đã ghi sai tên đệm của mình và làm đơn đề nghị đính chính thông tin cho chính xác. Cơ quan chức năng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết cho bạn.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình


Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội


(Theo vnexpress)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm