Cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bằng giấy viết tay

| 18-12-2019, 14:56 | Kiến thức

Hỏi: Ngôi nhà đang ở của gia đình tôi được mua từ năm 2002 qua giấy viết tay có xác nhận của UBND phường nơi có nhà ở vì thời điểm đó chưa có sổ đỏ.


Chủ cũ của ngôi nhà có đầy đủ biên lai thu tiền thuế sử dụng đất. 5 năm sau gia đình tôi được phép làm sổ đỏ, nhưng khi nộp hồ sơ thì phường lại yêu cần phải nộp bản trích lục của chủ nhà cũ. Tuy nhiên, chủ cũ lại bảo họ không có trích lục.

Vì lý do này mà 17 năm trôi qua gia đình tôi vẫn không thể làm được sổ đổ cho ngôi nhà dù không vướng tranh chấp và vẫn đóng thuế đất đầy đủ hàng năm. Vậy tôi muốn hỏi, trường hợp như gia đình tôi có được làm sổ đỏ hay không? Nếu làm được thì cần phải thực hiện những thủ tục gì?

Lan Phương

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành cũng như nội dung bạn nêu ở trên thì gia đình bạn hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ngôi nhà đang ở.

Cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bằng giấy viết tay
Nhà đất mua bằng giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ nếu đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp đất đã có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định tại điều khoản 1, khoản 2 điều 100 Luật Đất đai năm 2013 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mà không phải đóng tiền sử dụng đất. Theo đó:

Do ngôi nhà đã được sử dụng từ lâu nên có nhiều khả năng UBND phường đã quản lý hồ sơ địa chính của nhà đất như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập tại thời điểm trước ngày 18/12/1980 hoặc một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý.

Đối với trường hợp mua bán nhà đất qua giấy viết tay có đầy đủ chữ kỹ của hai bên và xác nhận của chính quyền địa phương nơi có nhà đất, đồng thời bên bán có các giấy tờ nêu trên và đất không nằm trong diện xảy ra tranh chấp thì gia đình bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà không phải đóng khoản tiền sử dụng đất.

Nếu đất không có đầy đủ các loại giấy tờ được nêu tại khoản 1, 2 điều 100 Luật Đất đai năm 2013 sẽ được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nêu tại khoản 2 điều 101 Luật Đất đai. Cụ thể:

Nhà đất đã được sử dụng ổn định từ thời điểm trước ngày 1/7/2004, có sự xác nhận của UBND xã nơi có đất về việc không vi phạm pháp luật về đất đai, không xảy ra tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

Bạn cần căn cứ vào nội dung Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về "Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai" và liên hệ với UBND cấp xã nơi có bất động sản để được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cấp trích lục các tài liệu địa chính. Và gia đình bạn không cần phải thông qua chủ nhà cũ mà hoàn toàn có quyền tự thực hiện yêu cầu cung cấp giấy tờ nhà đất.

Luật sư Quách Thành Lực


Công ty Luật TNHH LSX


(Theo vnexpress)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm