Từ năm 2020 – 2025, Bình Định tăng 349 dự án nhà ở

| 26-10-2022, 20:12 | Thị trường 24h

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký ban hành Quyết định 3410 phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025.

Cụ thể trước điều chỉnh, toàn tỉnh Bình Định có 338 dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư với diện tích sử dụng đất hơn 12.108 ha.

Sau khi điều chỉnh, có 687 dự án, tuy nhiên diện tích sử dụng đất 8.054 ha. Như vậy, kế hoạch điều chỉnh tăng 349 dự án, nhưng diện tích đất sử dụng giảm 4.053 ha.

Đối với dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư có 213 dự án, hơn 11.545 ha của kế hoạch ban đầu được bổ sung lên 509 dự án, 6.985 ha (tăng 296 dự án, nhưng diện tích sử dụng đất giảm 4.560 ha).

Với dự án nhà ở xã hội từ 30 dự án, 74,82 ha đất bố trí sử dụng đã được điều chỉnh tăng 33 dự án với hơn 125 ha (tăng 3 dự án đầu tư và diện tích đất 50,45 ha). Dự án nhà ở tái định cư, kế hoạch có 95 dự án, quy mô 487,99 ha đã được điều chỉnh lên 145 dự án với 944,09 ha (tăng 50 dự án, 456 ha).

Từ năm 2020 – 2025, Bình Định tăng 349 dự án nhà ở

Tỉnh Bình Định tăng 349 dự án nhưng diện tích đất sử dụng giảm 4.053 ha.


Tp.Quy Nhơn có 79 dự án với 1.394 ha; thị xã An Nhơn có 56 dự án quy mô 764 ha; huyện Tây Sơn có 31 dự án quy mô 524 ha; huyện Phù Mỹ có 99 dự án quy mô 972 ha. Tại huyện Phù Cát có 125 dự án quy mô 1.433 ha; huyện Tuy Phước có 33 dự án quy mô 723 ha; huyện An Lão có 9 dự án; huyện Vĩnh Thạnh có 21 dự án; huyện Vân Canh có 6 dự án.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, sau khi quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 được tỉnh ban hành, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, thường xuyên theo dõi việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển nhà ở, tùy theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh kế hoạch, danh mục cho phù hợp với mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở, tuân thủ theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh quyết định phương hướng xử lý.


Hồng Hà
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm