Từ năm 2020 – 2025, Bình Định tăng 349 dự án nhà ở

Từ năm 2020 – 2025, Bình Định tăng 349 dự án nhà ở

Thị trường 24h

Tỉnh Bình Định đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025, theo đó tỉnh này sẽ tăng thêm 349 dự án.

Bình Định siết về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Bình Định siết về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Thị trường 24h

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu không xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (không cùng thửa đất ở) sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn

Khám phá & trải nghiệm