Từ năm 2020 – 2025, Bình Định tăng 349 dự án nhà ở

Từ năm 2020 – 2025, Bình Định tăng 349 dự án nhà ở

Thị trường 24h

Tỉnh Bình Định đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025, theo đó tỉnh này sẽ tăng thêm 349 dự án.

Khám phá & trải nghiệm