TP.HCM: 3 nhóm nhà không phép, sai phép được hợp thức hoá

7-05-2020, 12:12 | Thị trường 24h |

Việc hơp thức hoá cần đáp ứng những tiêu chí cụ thể và không áp dụng với tất cả mọi trường hơp xây dựng không phép, sai phép.


Để giúp các địa phương xử lý dứt điểm các công trình vi phạm bị "treo" nhiều năm nay, vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành văn bản hướng dẫn những tiêu chí phân loại công trình trái phép.

Theo đó, 3 nhóm công trình được tồn tại gồm:

Nhóm 1 là các công trình không có giấy phép theo quy định; công trình xây dựng sai phép sửa chữa, cải tạo;  công trình xây dựng sai thiết kế; sai nội dung giấy phép xây dựng đối với công trình mới; công trình xây dựng không phép, sai phép, sai thiết kế hoặc quy hoạch được duyệt theo Nghị định 121/2013, hành vi vi phạm đã kết thúc trước ngày 15/1/2018 (ngày Nghị định 139/2017 của Chính phủ có hiệu lực).

Không phải mọi trường hợp xây dựng không phép, sai phép nộp phạt đều được phép tồn tại mà phải đảm bảo đúng quy hoạch và các tiêu chí đề ra. 

TP.HCM: 3 nhóm nhà không phép, sai phép được hợp thức hoá
Một công trình xây dựng không phép. Ảnh: Báo Giao thông

Nhóm 1 gồm 6 tiêu chí: Không vi phạm chỉ giới xây dựng; không ảnh hưởng các công trình phụ cận; không tranh chấp;  phù hợp với quy hoạch; có chủ quyền hợp pháp; hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 4/1/2008 đến trước ngày 15/1/2018 nhưng mới được phát hiện sau ngày 15/1/2018 hoặc đã được phát hiện trước ngày 15/1/2018 và có một trong các văn bản như quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả,  quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ đầu tư các công trình này cần nộp 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với nhà ở riêng lẻ và nộp 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế, sai quy hoạch, đối với dự án đầu tư xây dựng.

Nhóm 2 gồm các công trình xây dựng không giấy phép; công trình xây dựng sai phép; công trình xây sai thiết kế, sai quy hoạch chi tiết 1/500. Có 6 tiêu chí cần đáp ứng để nhóm công trình này có thể tồn tại: Không tranh chấp; không ảnh hưởng các công trình phụ cận; phù hợp với quy hoạch hiện tại;  không vi phạm chỉ giới xây dựng; có chủ quyền đất; hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 4/1/2008 và kết thúc trước ngày 15/1/2018 nhưng được phát hiện sau ngày 15/1/2018.

Nhóm 3 gồm những công trình xây dựng không phép, sai phép sau ngày 15/1/2018. Có 7 tiêu chí cần đáp ứng đối với những công trình này, gồm: Không vi phạm chỉ giới xây dựng; không ảnh hưởng công trình phụ cận; đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng;  chưa tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính; không tranh chấp; phù hợp với quy hoạch; có chủ quyền.

Hướng xử lý đối với 3 nhóm công trình này là điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép xây dựng mới với hiện trạng công trình trước khi được hoàn công, cấp giấy chủ quyền.

Các trường hợp xây dựng trên đất hành lang kênh rạch, công trình công cộng, đất nông nghiệp,… hoặc nhà xây dựng sai mẫu trong các dự án được duyệt quy hoạch 1/500, theo Sở Xây dựng TP.HCM, đều không thuộc các nhóm trên nên cần phải xử lý tháo dỡ.


(Theo ThanhnienViet)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN