Hải Phòng mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương

| 3-07-2023, 11:17 | Thị trường 24h

Theo đó, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng về sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng địa giới hành chính quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương thuộc thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương

Hải Phòng mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương.


Bộ Nội vụ đề nghị UBND thành phố Hải Phòng căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các nghị quyết, quy định pháp luật có liên quan để rà soát, đối chiếu với các điều kiện tiêu chuẩn thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng đề án điều chỉnh địa giới, thành lập đơn vị hành chính nên trên. Trong đó, cần lưu ý gắn việc xây dựng đề án này với việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố trong giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời bám sát quá trình xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền có liên quan. Trong quá trình xây dựng đề án, đề nghị UBND thành phố Hai Phòng chủ động phối hợp Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Được biết, phương án điều chỉnh địa giới hành chính theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND thành phố là sáp nhập 3 xã Đại Bản, An Hồng, An Hưng (huyện An Dương) về quận Hồng Bàng; đồng thời, thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

Trước đó, vào ngày 12/6, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Kết luận số 250-KL/TU về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa quận Hồng Bàng và huyện An Dương.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận: Đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa quận Hồng Bàng và huyện An Dương như đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, tại Công văn số 356-CV/BCSĐ, ngày 8-6-2023.

Phương án lựa chọn là thực hiện đồng thời cả 2 nội dung thành lập đơn vị hành chính tại huyện An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng, hoàn thành trước năm 2025.


Thái Bình
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm