Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Đất đai sửa đổi

| 9-06-2023, 06:58 | Thị trường 24h

Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Đất đai sửa đổi

(Ảnh minh họa)


Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi chiều, từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, từ 15 giờ 50 đến 17 giờ 00, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.


Nam Yên
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm