Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai sửa đổi

Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai sửa đổi

Thị trường 24h

Hôm nay (3/11), Quốc hội dành cả ngày tại Hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận dự án Luật Đất đai sửa đổi

Quốc hội thảo luận dự án Luật Đất đai sửa đổi

Thị trường 24h

Hôm nay (ngày 21/6), Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 20 thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Đất đai sửa đổi

Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Đất đai sửa đổi

Thị trường 24h

Theo chương trình ngày 9/6, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai sửa đổi, dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Quốc hội thảo luận về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Quốc hội thảo luận về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Thị trường 24h

Ngày 29/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe báo cáo và thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính

Khám phá & trải nghiệm