Bộ Tư pháp “tuýt còi” văn bản đề nghị dừng chia tách thửa đất của Hà Nội

| 20-04-2023, 09:41 | Thị trường 24h

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý văn bản số 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa.

Trong đó, tại văn bản số 1685 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội (TN&MT) có nội dung: “Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở”.

Bộ Tư pháp “tuýt còi” văn bản đề nghị dừng chia tách thửa đất của Hà Nội

Bộ Tư pháp “tuýt còi” văn bản đề nghị dừng chia tách thửa của Hà Nội.


Theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), việc tách thửa là quyền của người sử dụng đất khi áp dụng đầy đủ các điều kiện và được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

“Việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất được đề cập tại công văn số 1685 không bảo đảm cơ sở pháp lý về nội dung và không thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất” – văn bản nêu rõ.

Cũng theo cơ quan này, công văn 1685 là văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật, nên việc ban hành văn bản này là hành vi bị nghiêm cấm (quy định tại khoản 2, Điều 14, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Từ những nội dung trên, để đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, Bộ Tư pháp đề nghị  UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc tự kiểm tra, xử lý văn bản số 1685 theo quy định.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã ban hành công văn 1685 về việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở) bảo đảm điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm