Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung quy định về tách thửa đất

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 17-07-2020, 04:02 | Thị trường 24h

Nhiều quy định về việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cho là không phù hợp, làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà cho người dân sẽ được bãi bỏ, sửa đổi.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có cuộc họp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung quy định về tách thửa đất

Quyết định 18 về tách thửa đất bị "tuýt còi" sau một thời gian ngắn áp dụng

Quyết định 18 được ban hành nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện quy định tách thửa, hạn chế việc lợi dụng quy định tách thửa để phân lô bán nền trái phép. Nhưng sau một thời gian ngắn áp dụng, quyết định này phải tạm dừng do làm phát sinh vướng mắc và thủ tục hành chính gây khó khăn cho người dân. Trước đó, vào tháng 2, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp đã kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý những nội dung không phù hợp.

Một số nội dung không phù hợp mà đơn vị này nêu ra như: đối với thửa có diện tích lớn hơn 2.000m2 tại TP. Vũng Tàu và lớn hơn 5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trước khi tách thửa thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư. Hay quy định với thửa đất có diện tích từ 500-2.000m2 tại TP. Vũng Tàu và diện tích từ 1.000-5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa theo quy định 18 thì người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng tách thửa được UBND cấp huyện chấp thuận. Điều này không phù hợp với Thông tư 24/2014/BTNMT của Bộ TN&MT, làm phát sinh thêm thủ tục.

Sở Tài nguyên & Môi trường đưa ra dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều khoản. Cụ thể gồm:

Sửa đổi, bãi bỏ một số điểm, khoản tại Điều 4, bao gồm bãi bỏ quy định về việc yêu cầu người dân phải lập phương án mặt bằng tách thửa đối với diện tích từ 500-2.000m2 tại TP. Vũng Tàu và diện tích từ 1.000-5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Ngoài ra sẽ bãi bỏ các quy định về việc hình thành đường giao thông mới; sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 3; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 thành các thửa đất được hình thành sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do Nhà nước quản lý...

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ quy định đối với thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn hơn 2.000m2 tại TP. Vũng Tàu và lớn hơn 5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư...

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương để sớm hoàn thiện dự thảo và đưa vào áp dụng.

Khánh Trang

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm