Hà Nội lập Tổ công tác xây dựng đề án Mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô

| 27-03-2023, 17:07 | Thị trường 24h

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 97/TB-VP ngày 20/3/2023 kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tại cuộc họp về nội dung Mô hình thành phố thuộc Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội lập Tổ công tác xây dựng đề án Mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô

Hà Nội lập Tổ công tác xây dựng đề án Mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô. (Ảnh minh họa)


Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã nghe đại diện Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) báo cáo việc Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2023.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7/2/2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả, theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ công tác của thành phố xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô (mời đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học tham gia), báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2023.

Sở Nội vụ cũng chủ động xây dựng đề cương, báo cáo đề xuất, tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2023.


Mai Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm