Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện tại Hà Nội

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 11-12-2020, 01:55 | Góc pháp luật


Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện tại Hà Nội

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

Theo đó, tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đến hết ngày 10/8/2023 (quy định trước đây đến hết ngày 10/8/2020).

UBND TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định 26/2018/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/5/2023.

Tại Điều 1 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg quy định: Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị được trang bị phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND cấp huyện và sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị có trụ sở làm việc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Quyết định 35/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 09/12/2020.

Châu Thanh

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm