(TP. Hồ Chí Minh: Cần tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại TP. Thủ Đức

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 17-01-2021, 07:40 | Chính sách

(TP. Hồ Chí Minh: Cần tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại TP. Thủ Đức

Với địa bàn Tp.Thủ Đức, UBND Tp.HCM giao cho Chủ tịch UBND Quận 2, 9, Thủ Đức tiếp tục chỉ đạo thực hiện quản lý trật tự xây dựng; tăng cường lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng, không để phát sinh những điểm nóng về xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn, đến khi bộ máy hành chính Tp.Thủ Đức chính thức hoạt động.


Tp.HCM giao Sở Xây dựng thành lập Đội Thanh tra địa bàn Tp.Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng (trên cơ sở sáp nhập Đội Thanh tra địa bàn Quận 2, 9, Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng) để thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Tp.Thủ Đức. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP, đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.


Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo văn bản của UBND Tp.HCM, UBND các quận, huyện, đặc biệt các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn TP. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; kế hoạch số 3333/KH-UBND của UBND TP về các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.


Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm ngay từ đầu các vi phạm về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng; đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, phân nền trái pháp luật, hình thành khu dân cư tự phát, xây dựng nhà ở để kinh doanh không đúng theo quy định, không để xảy ra các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng mà không phát hiện, xử lý.


Thực hiện đúng, đủ các nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện trên địa bàn.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm