Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của Đà Nẵng được thông qua

16-03-2020, 02:36 | Thị trường 24h |

Bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 được điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với bảng giá đất dự kiến từ năm 2019.

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của Đà Nẵng được thông qua
Bảng giá đất mới tại Đà Nẵng vừa được thông qua

Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX vừa được tổ chức, bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024 đã được các đại biểu thông qua. 

So với bảng giá cũ được ban hành theo quyết định số 06 năm 2019, bảng giá lần này đã bổ sung giá đất với 290 tuyến đường mới đặt tên. Ngoài ra, bảng giá mới cũng điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung cho biết, bảng giá đất lần này đánh giá kỹ sự phù hợp với thị trường bất động sản và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hiện tại, những tác động với người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai.

Một số vấn đề bất cập cũng đã được điều chỉnh, bổ sung như: Bổ sung hệ số vị trí khu đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã ba, ngã tư với các khu đất hai mặt tiền trở lên; Sửa đổi giá đất đối với năm tuyến đường chưa phù hợp…

Bên cạnh đó, giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí; Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Theo đó, giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2; giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2; giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất mới lần này được phân theo vệt khu đất. Hệ số đặc biệt đối với khu đất 2 mặt tiền trở lên chỉ áp dụng trong phạm vi 50m. 

UBND TP. Đà Nẵng lý giải, thành phố đã tiến hành rà soát giá đất, phát hiện những điểm bất hợp lý và đưa ra thay đổi. Bảng giá đất này dựa trên thực tế và nằm trong khung giá đất toàn quốc. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN