Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố...

Bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố...

Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm Quyết định số 02/2020/02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm Quyết định số 02/2020/02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024 được UBND TP.HCM Ban hành kèm Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024 được UBND TP.HCM Ban hành kèm Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2020...

Cập nhật bảng giá đất Quận 4 giai đoạn năm 2020 - 2024

Cập nhật bảng giá đất Quận 4 giai đoạn năm 2020 - 2024

Thị trường 24h

Bài viết dưới đây chúng tôi xin gửi đến bạn bảng giá đất Quận 4 giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố...

Bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố...

Bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Đây là bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Khám phá & trải nghiệm