Gia Lai: Đấu giá 85 lô đất vào tháng 3/2024

Gia Lai: Đấu giá 85 lô đất vào tháng 3/2024

Thị trường 24h

Tháng 3/2024, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 85 lô đất, giá khởi điểm thấp nhất từ 739 triệu đồng/lô.

Dự kiến ban hành Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu vào tháng 1/2024

Dự kiến ban hành Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu vào tháng 1/2024

Thị trường 24h

Làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính xây dựng Nghị định để thực hiện Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ

Cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Thị trường 24h

Quốc hội quyết định từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số

Đồng Nai điều chỉnh giá đất giai đoạn 2020-2024, có nơi tăng gấp đôi

Đồng Nai điều chỉnh giá đất giai đoạn 2020-2024, có nơi tăng gấp đôi

Khu công nghiệp / Thị trường 24h

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 56 về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024.

Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố...

Bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố...

Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm Quyết định số 02/2020/02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm Quyết định số 02/2020/02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024 được UBND TP.HCM Ban hành kèm Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024

Thị trường 24h

Dưới đây là bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024 được UBND TP.HCM Ban hành kèm Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2020...

Khám phá & trải nghiệm