Đề nghị xem lại việc thu hồi hơn 13,4 tỷ đồng sai phạm tại dự án ký túc xá tập trung Đà Lạt

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 1-10-2021, 11:57 | Thị trường 24h

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét lại việc thu hồi hơn 13,4 tỷ đồng tại dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung thành phố Đà Lạt, theo kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 do việc thu hồi số tiền nêu trên theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ là rất khó khăn và không thể thực hiện được.

Đề nghị xem lại việc thu hồi hơn 13,4 tỷ đồng sai phạm tại dự án ký túc xá tập trung Đà Lạt

Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị xem lại việc thu hồi hơn 13,4 tỷ đồng sai phạm tại dự án ký túc xá tập trung TP. Đà Lạt.


Theo thông tin tìm hiểu được, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 về kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có nội dung kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ số tiền 13,427 tỷ đồng tại gói thầu số 9 dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung thành phố Đà Lạt do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư.

Cụ thể, gồm 3 sai phạm: chủ đầu tư chưa điều chỉnh phụ cấp nhân công với số tiền phải thu hồi là hơn 2,197 tỷ đồng; áp dụng định mức khối lượng theo chiều cao tầng không đúng với số tiền hơn 1,664 tỷ đồng; tính bù giá vật liệu khối B1 là hơn 4,447 tỷ đồng, khối B3 là 2,538 tỷ đồng, điều chỉnh tăng giá thiết bị thang máy 2,578 tỷ đồng không đúng quy định của hợp đồng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (đơn vị chủ đầu tư) đã làm việc và nhiều lần có nhắc nhở Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1), là đơn vị thực hiện gói thầu số 9 dự án Khu ký túc xá sinh viên tập trung thành phố Đà Lạt để thông báo việc Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi trên 13,4 tỷ đồng, đôn đốc CC1 thực hiện nghĩa vụ trên. Nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa thực hiện.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, CC1 cho rằng đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Xây dựng tại thời điểm triển khai dự án và các điều khoản trong hợp đồng. Mặt khác, công trình đã được thanh quyết toán và UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án nên CC1 đã lập hồ sơ thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng và thanh toán cho các đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị, chi phí nhân công cho các đơn vị thi công trực tiếp; nên CC1 là đơn vị thụ hưởng không chấp hành nộp lại số tiền thu hồi nêu trên.

Theo chủ đầu tư, năm 2013, khi thanh tra dự án này, Thanh tra Bộ Xây dựng không kết luận các nội dung này có sai phạm. Dự án khu KTX sinh viên tập trung TP.Đà Lạt gồm 17 khối nhà cao tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 1.082 tỉ đồng được triển khai thực hiện từ năm 2009. Hiện dự án này vẫn chỉ có 2 khối nhà và được bàn giao về UBND TP.Đà Lạt quản lý.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm