Bảng giá bán căn hộ trung bình của 10 phường quận 7 TP. HCM

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 19-05-2021, 15:39 | Thị trường 24h

Bảng giá bán căn hộ trung bình của 10 phường quận 7 TP. HCM

Giá bán trung bình của căn hộ Quận 7 theo từng phường.

  • Giá bán trung bình của căn hộ phường Tân Quy: 30 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Phú Mỹ: 37 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Tân Kiểng: 39 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Tân Thuận Đông: 40 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Bình Thuận: 41 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Phú Thuận: 43 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Tân Hưng: 43 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Tân Phong: 45 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Tân Phú: 52 triệu/m2
  • Giá bán trung bình của căn hộ Tân Thuận Tây: 55 triệu/m2

Theo đó, giá bán trung bình của căn hộ phường Tân Quy ở mức thấp nhất, chỉ 30 triệu/m2. Giá bán trung bình cao nhất thuộc về các căn hộ thuộc phường Tân Thuận Tây, với mức 55 triệu/m2.

Có thể thấy, các căn hộ tại Quận 7 hiện đang có sự đa dạng về mức giá, mang đến nhiều sự lựa chọn, phù hợp với nhiều đối tượng khách mua.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm