Diện tích lãnh thổ Việt Nam trên bảng diện tích thế giới

| 16-04-2021, 07:46 | Thị trường 24h

Hiện nay, tổng diện tích bề mặt Trái Đất là 510.072.000 km2: 70,8% bề mặt (361.132.000 km2) là nước. 29,2% bề mặt (148.940.000 km2) là đất liền.

Top 3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới là Nga, Canada và Mỹ. Diện tích Việt Nam hiện xếp thứ 65 trên thế giới với 331.212,00 km2.

Chi tiết bảng diện tích các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới. Nguồn dữ liệu Wikipedia.Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm