Đà Nẵng: Sở Nội vụ đề nghị thu hồi công văn dừng cấp phép xây nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ

| 1-07-2020, 05:07 | Thị trường 24h

Theo thông tin từ Sở Nội vụ Đà Nẵng, đơn vị này vừa đề nghị thu hồi công văn về việc tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, cấp phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ.


Đà Nẵng: Sở Nội vụ đề nghị thu hồi công văn dừng cấp phép xây nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ

Sở Nội vụ Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng thu hồi công văn số 4820

Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa gửi Sở Xây dựng văn bản đề nghị thu hồi công văn số 4820 ngày 19/6/2020. Nội dung của công văn số 4820 là tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, cấp phép xây dựng đối với những công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ và chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ.

Sở Nội vụ cho biết lý do đề nghị thu hồi là qua nghiên cứu và theo dõi, sở nhận thấy việc dừng tiếp nhận hồ sơ "đang tạo dư luận ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính của thành phố". 

Trong công văn 4820, đưa ra căn cứ để dừng cấp phép, Sở Xây dựng viện dẫn công văn 3429 ngày 19/6 của UBND thành phố. Tuy nhiên theo công văn 3429, Sở Xây dựng chỉ được giao nhiệm vụ chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan liên quan để tham mưu, báo cáo thành phố mà không được dừng cấp giấy phép.

Nhiều chuyên gia cho rằng, công văn 4820 của Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc tạm dừng cấp giấy phép xây dựng mới công trình nhà ở riêng lẻ kết hợp với thương mại dịch vụ; tạm dừng việc chuyển đổi công năng một phần nhà ở sang thương mại dịch vụ trên địa bàn Đà Nẵng là thiếu căn cứ pháp luật.

Khánh Trang

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm