Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 26-11-2020, 02:06 | Góc pháp luật

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến
Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày 25/11/2020


Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến (Ảnh minh họa)

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), cụ thể:

- Phương thức kết nối, tích hợp:

+ Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng DVCQG, trong đó có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, giám sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành xây dựng.

+ Đối với địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng DVCQG để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

- Về thời gian thực hiện:

+ Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội (Sở Xây dựng và các Quận), Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG trước ngày 10/12/2020.

+ Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố còn lại (bao gồm cả các huyện còn lại của Thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 31/12/2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết tại Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày 25/11/2020.

Châu Thanh

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm