Cần nhanh chóng, chính xác tỏng việc báo cáo việc xử lý hiện tượng tăng giá đất

Cần nhanh chóng, chính xác tỏng việc báo cáo việc xử lý hiện tượng tăng giá đất

Thị trường 24h

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin liên quan về nhà ở và thị trường bất động sản quý II.

Khám phá & trải nghiệm