Bộ Tài chính “thúc” đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Bộ Tài chính “thúc” đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Đất chia lô / Thị trường 24h

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký công văn gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Thị trường 24h

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà đất thuộc quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị của Bộ sắp xếp, xử lý nhà đất

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị của Bộ sắp xếp, xử lý nhà đất

Thị trường 24h

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị của Bộ thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Sắp xếp nhà đất là một trong những nút thắt cổ phần hóa DNNN

Sắp xếp nhà đất là một trong những nút thắt cổ phần hóa DNNN

Thị trường 24h

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa nhận, sắp xếp nhà đất là một trong những nút thắt của cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn có quy mô lớn, sở hữu nhiều đất đai.

Hà Nội mong muốn cổ phần hóa các các doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội mong muốn cổ phần hóa các các doanh nghiệp nhà nước

Thị trường 24h

Hiện tại, còn nhiều doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội chưa tiến hành cổ phần hóa xong, do vật UBND thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức liên quan hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở

Khám phá & trải nghiệm