Hàng tồn kho của Đất Xanh tăng vọt

Hàng tồn kho của Đất Xanh tăng vọt

Thị trường 24h

Trong con số gần 12.000 tỷ đồng hàng tồn kho, tồn kho bất động sản dở dang vẫn chiếm tỉ trọng cao với 80%, đáng chú ý bất động sản thành phẩm tăng mạnh gấp 39 l

Khám phá & trải nghiệm