Huyện tự ý chia 60 lô đất của người thu thập thấp cho cán bộ

Huyện tự ý chia 60 lô đất của người thu thập thấp cho cán bộ

Thị trường 24h

Tại thời điểm được giao đất, 43 cán bộ tại huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu đều đã có đất. Tuy vậy huyện lại tự ý cấp 60 lô đất tại dự án cho những trường hợp này, có người được cấp 2 lô.

Khám phá & trải nghiệm