Bình Dương: Lấy ý kiến về quy định điều kiện tách thửa đất

Bình Dương: Lấy ý kiến về quy định điều kiện tách thửa đất

Thị trường 24h

Theo dự thảo của UBND tỉnh Bình Dương, quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp là 300m2 tại các phường, 500m2 tại thị

Chính phủ thống nhất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển Đà Nẵng

Chính phủ thống nhất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển Đà Nẵng

Thị trường 24h

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền TP trong chỉ đạo, điều hành thời gian...

Khám phá & trải nghiệm