Giá bán, cho thuê và cho thuê mua NOXH hiện như thế nào?

Giá bán, cho thuê và cho thuê mua NOXH hiện như thế nào?

Thị trường 24h

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) hiện đang thấp hơn so với giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở thương mại tại vị trí tương đương khoảng 25-30 %.

Khám phá & trải nghiệm