Giá bán, cho thuê và cho thuê mua NOXH hiện như thế nào?

| 6-07-2019, 12:20 | Thị trường 24h

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) hiện đang thấp hơn so với giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở thương mại tại vị trí tương đương khoảng 25-30 %.


Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NOXH hiện đang được xác định theo quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lýNOXH.Giá bán, cho thuê và cho thuê mua NOXH hiện như thế nào?


Giá bán, cho thuê và cho thuê mua NOXH đang thấp hơn khoảng 25-30 % so với giá bán,


giá thuê, thuê mua nhà ở thương mại tại vị trí tương đương. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Việc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NOXH thuộc sở hữu Nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Như vậy, chủ đầu tư sẽ là đơn vị xác định giá bán, giá thuê, thuê mua NOXH và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại Điều 58 của Luật Nhà ở.

Theo đó, giá bán, giá thuê, thuê mua NOXH hiện đang thấp hơn trung bình khoảng 25-30 % so với giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở thương mại tại vị trí tương đương.

Quy định về quản lý giá bán, giá thuê, thuê mua NOXH khá chặt chẽ. Quy trình thẩm định giá bán, thuê mua, thuê NOXH được đầu tư theo dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn sẽ được UBND tỉnh giao cơ quan chức năng trực thuộc (chủ yếu là Sở Xây dựng và Sở Tài chính) thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.


(Theo Báo Xây dựng Online)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm