Có được miễn thuế đối với trường hợp tặng, cho đất không sổ đỏ?

Có được miễn thuế đối với trường hợp tặng, cho đất không sổ đỏ?

Kiến thức

Hỏi: Hiện bố mẹ tôi đang muốn tặng cho tôi mảnh đất tự khai hoang và trồng cà phê rộng hơn 1ha bằng giấy viết tay.

Khám phá & trải nghiệm