Có được miễn thuế đối với trường hợp tặng, cho đất không sổ đỏ?

| 10-12-2019, 14:22 | Kiến thức

Hỏi: Hiện bố mẹ tôi đang muốn tặng cho tôi mảnh đất tự khai hoang và trồng cà phê rộng hơn 1ha bằng giấy viết tay.


Giấy viết tay tặng cho đất chỉ có chữ kỹ của các thành viên trong gia đình chứ không có dấu xác nhận của địa phương. Hơn nữa, gia đình tôi cũng chưa làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tài sản này.

Tôi muốn hỏi liệu tôi có được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi đi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Nguyễn Thị Thu Lan (Đắk Nông)

Trả lời:

Miễn lệ phí trước bạ

Các trường hợp miễn lệ phí trước bạ đã được quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. Cụ thể:

“4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối”.

Như vậy, trường hợp gia đình bạn sẽ được miễn khoản lệ phí trước bạ khi thực hiện các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với đất sản xuất nông nghiệp.

Có được miễn thuế đối với trường hợp tặng, cho đất không sổ đỏ?
Có được miễn thuế đối với trường hợp tặng, cho đất không sổ đỏ?

Miễn thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân được nêu tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó:

“1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về Kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau”.

Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất được nêu tại khoản 1 Điều 168 Luật số 45/2013/QH13 (Luật Đất đai 2013). Cụ thể:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Căn cứ theo quy định của pháp luật cũng như trình bày của bạn như trên thì bạn không thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân vì mảnh đất mà bạn được tặng, cho khi chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giờ bạn là người đứng ra để đi làm thủ tục này.

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông


(Theo cafeland)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm