Không được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi không nộp đơn xin miễn, giảm

| 25-11-2019, 17:50 | Kiến thức

Hỏi: Gia đình tôi đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng 135,3m2 đất lúa thành đất ở và tháng 10/2014. Gia đình tôi thuộc đối tượng là đồng bào thiểu số nhưng lại không được hưởng chế độ giảm 50% tiền sử dụng đất theo như Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.


Cụ thể, nội dung văn bản thông báo nộp tiền sử dụng đất của chi cục thuế huyện Văn Quan tại thời điểm đó ghi rõ: Diện tích tính tiền sử dụng đất là 135,3m2; Diện tích phải nộp tiền sử dụng đất: 135,3m2; Giá tính tiền sử dụng đất là: 1,8 triệu đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp là 236,775 triệu đồng.

Hạn nợ tiền thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình tôi nội dung văn bản là tháng 12/2019. Đồng nghĩa với việc khi đến thời hạn này, chúng tôi phải thanh toán số tiền là 236,775 triệu đồng.

Không được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi không nộp đơn xin miễn, giảm
Sẽ không được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất khi không nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

Để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình, tôi đã đến Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký sử dụng đất huyện Văn Quan vào hồi tháng 8/2019 để hỏi rõ vấn đề. Lúc này, cán bộ thụ lý đã trả lời rằng, sở dĩ cán bộ làm thủ tục phải nộp 100% tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì khi đó không biết gia đình được giảm theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Vậy tôi muốn hỏi hiện gia đình tôi có được hưởng quyền lợi giảm 50% tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất nữa hay không? Thủ tục thực hiện thế nào?

Trần Văn Thuận (Lạng Sơn)

Trả lời:

Về nội dung thu tiền sử dụng đất đã được quy định tại Khoản 1 và Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Cụ thể:

“1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định”.

Đồng thời, nội dung Điểm b, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP cũng đã quy định:

“2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ để nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường”.

Bà Hoàng Thị Lộc là người đứng tên sử dụng đất theo nội dung Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số 222/VPĐK ngày 8/12/2014 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Văn Quan chuyển đến Chi cục Thuế.

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình gồm có:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ngày 12/8/2014;

- Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất ngày 12/8/2014;

- Trích lục bản đồ địa chính ngày 15/8/2014;

- Biên bản thẩm định hồ sơ đất đai xin đăng ký biến động ngày 18/8/2014;

- Tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ) ngày 14/10/2014;

- Tờ khai Lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB) ngày 14/10/2014’;

- Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND huyện Văn Quan quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu 04a/ĐK ngày 10/11/2014.

Như vậy, trong hồ sơ của gia đình không hề có văn bản đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Trong khi theo quy định tại Khoản 6, Điều 10 Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP và Điểm b, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, "hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận thì không được xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất."

Căn cứ theo quy định trên, gia đình ông Thuận không được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất vì không nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

Chi cục Thuế khu vực IV


(Theo Chinhphu.vn)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm