Tài sản ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?

Tài sản ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?

Góc pháp luật

Gia đình chị Ngọc có 3 anh em đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Nay bố mẹ chị mất nhưng không để lại di chúc, vậy mảnh đất của ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?

Khám phá & trải nghiệm