Sửa đổi phương pháp, tăng thuế TTĐB với sản phẩm thuốc lá theo lộ trình

Sửa đổi phương pháp, tăng thuế TTĐB với sản phẩm thuốc lá theo lộ trình

Thị trường 24h

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, phương pháp tính thuế hỗn hợp thuế TTĐB với sản phẩm thuốc lá đảm bảo yếu tố điều chỉnh tăng thuế TTĐB theo lộ trình, góp phần hạn chế

Bài 1: Bổ sung đối tượng, tăng thuế TTĐB với thuốc lá

Bài 1: Bổ sung đối tượng, tăng thuế TTĐB với thuốc lá

Thị trường 24h

Mặc dù thuế TTĐB với thuốc lá có tăng trong thời gian vừa qua nhưng tỷ lệ người hút thuốc lá vẫn cao. Cùng với đó, một số loại thuốc lá mới ra đời chưa chịu sự quản lý của Luật Thuế TTĐB. Do đó cần

Bài 2: Chuyển sang phương pháp tính thuế hỗn hợp thuế TTĐB đối với thuốc lá

Bài 2: Chuyển sang phương pháp tính thuế hỗn hợp thuế TTĐB đối với thuốc lá

Thị trường 24h

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc khẳng định, phương pháp tính thuế hỗn hợp thuế TTĐB với sản phẩm thuốc lá đảm bảo yếu tố điều chỉnh tăng thuế TTĐB theo lộ trình, góp phần hạn chế

Bài 3: Các nước trên thế giới đánh thuế TTĐB đối với thuốc lá

Bài 3: Các nước trên thế giới đánh thuế TTĐB đối với thuốc lá

Thị trường 24h

Thuế TTĐB là sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế của mỗi quốc gia. Trên thế giới hiện nay có gần 200 nước đánh thuế TTĐB đối với thuốc lá trong số đó có trên 60 nước áp dụng phương pháp đánh

Bài 4: Các kịch bản tăng thuế TTĐB với thuốc lá

Bài 4: Các kịch bản tăng thuế TTĐB với thuốc lá

Thị trường 24h

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu xây dựng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với thuế TTĐB, điều chỉnh tăng thuế suất thuế TTĐB với thuốc lá ở mức thuế phù hợp, theo lộ trình trên cơ sở bảo đảm mục

Khám phá & trải nghiệm