Thanh Hóa ì ạch phát triển trung tâm thương mại

Thanh Hóa ì ạch phát triển trung tâm thương mại

Trung tâm thương mại / Thị trường 24h

Mặc dù mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh Thanh Hóa có 28 trung tâm thương mại (TTTM), thế nhưng đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh này chỉ có 2 TTTM được công nhận theo tiêu chuẩn.

Khám phá & trải nghiệm