Dư nợ kinh doanh bất động sản tăng gần 19%

Dư nợ kinh doanh bất động sản tăng gần 19%

Thị trường 24h

Trong 7 tháng đầu năm 2023, tín dụng BĐS chỉ tăng 4,99%. Trong đó, dư nợ kinh doanh BĐS trong 7 tháng đầu năm 2023 đã tăng trưởng 18,95%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 là 10,73%.

Khám phá & trải nghiệm