Dư nợ kinh doanh bất động sản tăng gần 19%

| 11-10-2023, 07:08 | Thị trường 24h

Thông tin trong Báo cáo thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 đối với lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết:

Trong 7 tháng đầu năm 2023, tín dụng bất động sản (BĐS) chỉ tăng 4,99%. Trong đó, dư nợ kinh doanh BĐS trong 7 tháng đầu năm 2023 đã tăng trưởng 18,95%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 là 10,73%.

Dư nợ kinh doanh bất động sản tăng gần 19%

Tín dụng kinh doanh bất động sản tăng gần 19%.


Ngân hàng Nhà nước nhận định, đây là mức tăng trưởng rất cao, gấp hơn 4 lần tăng trưởng tín dụng chung trong khi dư nợ tiêu dùng, tự sử dụng BĐS chiếm đến 65% dư nợ tín dụng BĐS lại giảm 1,36%. Diễn biến trên cho thấy những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường vừa qua đã bắt đầu phát huy tác dụng. Các khó khăn về mặt pháp lý của các dự án bất động sản đã dần được tháo gỡ, góp phần tăng khả năng tiếp cận tín dụng của chủ đầu tư dự án.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý về tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực BĐS đang có chiều hướng gia tăng so với thời điểm cuối năm trước (tháng 7/2022 là 1,8%, tháng 7/2023 là 2,58%).

Để kiểm soát rủi ro trong tín dụng BĐS, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn hoạt động. Cụ thể: Giám sát thường xuyên, liên tục đối với tình hình hoạt động các đơn vị trong hệ thống và xây dựng các báo cáo giám sát an toàn theo định kỳ đối với các đối tượng và nhóm đối tượng giám sát; giám sát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như: bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra theo hướng đưa nội dung thanh tra về hoạt động cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành đối với các cuộc thanh tra pháp nhân định kỳ hàng năm.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, kiểm soát rủi ro cấp tín dụng đối với phân khúc BĐS cao cấp đang dư thừa nguồn cung, BĐS không có nhu cầu thực. kinh doanh có tính chất đầu cơ BĐS, làm giá, lũng đoạn thị trường BĐS…


Ngọc Diễm
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm