Bộ Tài chính “thúc” đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Bộ Tài chính “thúc” đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Đất chia lô / Thị trường 24h

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký công văn gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Thị trường 24h

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà đất thuộc quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan

Hà Nội: Lập Đoàn giám sát việc sử dụng nhà đất công

Hà Nội: Lập Đoàn giám sát việc sử dụng nhà đất công

Thị trường 24h

Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố.

Khám phá & trải nghiệm