Đại biểu Quốc hội đề xuất nhà ở xã hội chỉ nên cho thuê

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhà ở xã hội chỉ nên cho thuê

Thị trường 24h

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), có ý kiến cho rằng nên sửa đổi lại khái niệm về nhà ở xã hội trong dự thảo luật. Theo đó, nhà ở xã hội chỉ áp dụng hình thức cho thuê, không phải quy định là

Khám phá & trải nghiệm