Tp.HCM: Hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc

Tp.HCM: Hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc

Thị trường 24h

Thanh tra Tp.HCM đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm của các đơn vị liên qua sau khi tiến hành thanh tra đối với Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố.

Khám phá & trải nghiệm