Lắp đặt lại biển cảnh bảo tại Dự án Charm Diamond

Lắp đặt lại biển cảnh bảo tại Dự án Charm Diamond

Thị trường 24h

Tấm biển cảnh báo “chưa đủ điều kiện giao dịch” đặt trước dự án Charm Plaza 1 bị gỡ bỏ, đến nay một tấm biển khác đã được UBND phường Dĩ An cho lắp đặt trở lại.

Khám phá & trải nghiệm