Cảnh báo chiêu trò tạo sốt đất ảo để trục lợi ở Đà Nẵng

Cảnh báo chiêu trò tạo sốt đất ảo để trục lợi ở Đà Nẵng

Thị trường 24h

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, thời gian gần đây xuất hiện một số nhóm người có chủ ý tạo ra những đợt sốt đất ảo, nhất là ở khu vực nông thôn ở các tỉnh, thành cả nước, trong đó có huyện

Khám phá & trải nghiệm