Các điều kiện để đất nông nghiệp dưới 500m2 vẫn được tách sổ

Các điều kiện để đất nông nghiệp dưới 500m2 vẫn được tách sổ

Kiến thức

Hỏi: Theo quy định của Nhà nước, diện tích đất nông nghiệp tối thiểu để tách sổ là 500m2, nhưng có những trường hợp sau khi tách sổ chỉ có 475m2 vẫn được thể hiện trên sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền

Khám phá & trải nghiệm