Đến năm 2030, Bình Định sẽ có 3 thành phố

Đến năm 2030, Bình Định sẽ có 3 thành phố

Thị trường 24h

Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bình Định sẽ có 3 thành phố, gồm: TP. Quy Nhơn (đô thị loại 1); và 2 thành phố đô thị loại 3, là

Khám phá & trải nghiệm