Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Nợ thuế hơn 50% giá trị đất phải bị thu hồi

Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Nợ thuế hơn 50% giá trị đất phải bị thu hồi

Thị trường 24h

Đây là đề xuất của GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Hội thảo Nghị quyết 18/NQ-TW ngày 16/6/2022 và những vấn đề đặt ra trong sửa đổi Luật Đất đai” do Trường

Khám phá & trải nghiệm